Gemi Temas İşlemleri

T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 28.03.2022 tarih ve E-94161151-499 sayılı yazıda özetle ;

Türk Boğazlarını transit geçmek isteyen gemilere yapılacak temas ile ilgili işlemlerin 10 Haziran 2009 tarihli ve 27254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Yönetmeliği'nin 34 üncü maddesi ile 09 Mayıs 2008 tarihli ve 26871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Sağlığı Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi çerçevesinde yürütüldüğü,

Türk Boğazlarında isteğe bağlı transit geçiş işlemine tabi gemilerin temas izinlerinin 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan http://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/ adresi üzerinden yapılmakta iken COVID-19 salgını nedeniyle salgın tedbirleri kapsamında gemilere yönelik temas işlemleri usul ve esaslarının belirlenerek Genel Müdürlüklerinin 03.04.2020 tarih ve 54 sayılı yazısı ile bildirildiği, COVID-19 salgınının gerilemesi nedeniyle yapılan değerlendirme sonucunda Türk Boğazlarında isteğe bağlı transit geçiş işlemine tabi gemilerin temas izinlerinin 04 Nisan 2022 tarihinden itibaren salgın öncesinde olduğu gibi Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan https://hssgm.gov.tr/onlineislemler/ bölümü üzerinden yürütüleceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi  arz/rica ederim.

263_1607_gemi_temas_i_lemleri.pdf