• Anasayfa
  • |
  • GERIYE DÖNÜK TARH EDILEN DAMGA VERGILERI HK.

GERIYE DÖNÜK TARH EDILEN DAMGA VERGILERI HK.

İlgi sirkülerimiz ile ÖTV’si indirilmiş yakıt talep formu ve Taahhütnamelerin doldurularak Vergi Dairelerine ve diğer ilgili yerlere verilmesi sırasında daha önceleri ( 2004 yılı için) hesaplanarak ödenmeyen Damga Vergileri nedeniyle Vergi Dairelerinin Damga Vergisi Raporları Düzenleyerek cezalı tarhiyatlar yaptıkları belirtilerek, bu raporlarla ilgili olarak Odamız Mali Müşavirler ve Hukukçularına inceletilerek hazırlattırılan mükelleflerce izlenebilecek uzlaşma veya iptal davası ile ilgili bilgi notu ve yöntemler açıklanmıştı. Odamızca ilgili Kurumlar nezdinde yapılan girişimler neticesinde, Vergi Daireleri tarafından 2004 yılına ait ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Talep Taahhütnameleri üzerinden geriye dönük tarh ve tebliğ edilen Damga Vergisi ve Cezaları için Üyelerimizce takip edilmesi uygun olabilecek hareket tarzlarına dair değerlendirmelerimiz aşağıda yer almaktadır; 1- Üyelerimiz öncelikle işlemin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük sürenin dolmasına en fazla bir hafta kala uzlaşma yoluna gidebilirler. Uzlaşmama halinde, uzlaşmama tutanağı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgi yazımız ekinde yer alan dilekçe örneği dikkate alınarak dava açma yoluna gidilebileceği veya ; 2- Üyelerimizin doğrudan dava açma yoluna gitmeleri halinde de, dava açtıktan sonra mahkemeye bilgi vermek şartıyla uzlaşma talep etmeleri mümkündür. Uzlaşmama halinde, Vergi Usul Kanunu, Ek Madde 7/ son hükmü gereği, durdurulmuş olan davanın görülmesine, keyfiyetin vergi dairesince işarı üzerine devam olunacağı açıklanmaktadır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla; Murat TUNCER Genel Sekreter Ek : İlgi Sirküler ve Ekleri DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - Koster Armatörleri Derneği - Meclis Başkanlık Divanı - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular Kooperatifi -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - T.D.İ. A.Ş. - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İDO A.Ş. - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - GİSBİR - Meclis Üyeleri - GESAD - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikler - TÜRKLİM - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Kumanyacıları Derneği - ZEYPORT - GEMTAC - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop. - S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop. - S.S. Beykoz Mot. Taş. Koop. - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop. - S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop. - RODER - UND