• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi Hk.

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 04.11.2022 tarih ve 11598 sayılı yazıda ; 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısına atfen ; 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesine imkan sağlayan "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi"nin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında;

-Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde (YKTS) veri girişi yapılan ve gümrük idaresince onay işlemleri tamamlanan gümrük müşavirlerince, ortaklık statülerinin geçerli olduğu süre içerisinde, ilgili oldukları müşavirlik firmasına ilişkin tüm vergi ve ceza borçlarının sorgulanabilmesine,

-Ek tahakkuk/para cezasının ilgili olduğu beyannamelerin de görüntülenebilmesine,

yönelik teknik düzenlemelerin yapıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

812_3561_g_mr_k_vergi_ve_ceza_borcu_sorgulama_sistemi_hk.pdf