HES Kodu Uygulaması Hk.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde (https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-hes-kodu-konulu-2-genelge) 30.09.2020 tarihinde yayınlanan, Ek'te sunulan Genelgede;

81 İl Valiliğine "Şehir içi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulama ve Konaklama Tesislerinde HES Kodu Zorunluluğu" konulu iki ayrı Genelge'nin gönderildiği, bahse konu Genelgelerde özetle;

1-  "Şehir içi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulamasına" ilişkin Genelge'de alınan tedbirlere ilişkin olarak;

- Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanacağı,

- Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, hali hazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara bir an evvel başlanılacağı,

- Covid­19 tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacağı, 

- Covid­19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e­İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) ilgili Valilik/Kaymakamlıkla paylaşılacağı,

2-  "Tüm Konaklama Tesislerine Kabullerde HES Zorunluluğu" konulu Genelgede alınan tedbirlere ilişkin olarak;

- Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu isteneceği ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edileceği,

- HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacağı, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirileceği,

- 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2'nci ve ek 1'inci maddesi hükümlerine göre, konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgilerinin, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Covid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanacağı,

- Gerek konaklama tesisine kabul, gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama, gerekse konaklama süresi esnasında Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak daha önce Bakanlığımızca gönderilen genelgeler ile "Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler" başlıklı maddesinin ilgili hükümlerine göre gerekli iş ve işlemlerin yerine getirileceği,

Bu çerçevede, Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak;

- Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşterilerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Genelgeleri kapsamında "Güvenli Turizm Sertifikası" uygulaması gereği oluşturulan misafir izolasyon odalarına yerleştirileceği,

- Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Vali/Kaymakamlar tarafından ilgili Bakanlık Genelgeleri ile "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınacağı,

Bu Genelge hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda ilgili Valilik/Kaymakamlıkça 10 gün süre ile faaliyetten men edileceği, Vali/Kaymakamlarca gerekli kararların ivedilikle alınacağı, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği,

hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1085_2598_hes_kodu_uygulamas_hk.pdf