Hurda Alım Fiyatları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ekte sunulan 23.09.2022 tarih ve 9377 sayılı yazısında, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.nin kendilerine iletilen ekli yazısına atfen, söz konusu kurum tarafından alınacak ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü taşıt, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşimi atıklarının, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemelerin fiyat değerlerini içeren 2022 Yılı  II. Altı Aylık Dönem Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyatlarının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlendiği ve 2022 Yılı I. Altı Aylık Dönemi Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyatlarına göre ortalama %40 oranında artırıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim

 

688_2871_hurda_al_m_fiyatlar_.pdf