• Anasayfa
  • |
  • İKINCI EK TEKNE İTHALATI HK.

İKINCI EK TEKNE İTHALATI HK.

İlgi yazı ile; 1- Türk sahipli yabancı bayraklı teknelerin Türk Bayrağına geçişini sağlamak amacıyla, teknelerin ithalinde tahsil edilen Katma Değer ve Özel Tüketim Vergilerinin indirimli olarak uygulanmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı 22 Ağustos 2009 tarihli ve 27327 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, 2- Öte yandan aynı tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan “Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi, Deniz ve İçsu Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ” ile 30.0.2009 Tarihinden önce iktisap edilen, 18 GRT’yi geçmeyen gezinti tekneleri, (GTİP No: 8901.10.10.00.11), ve yolcu gezinti tekneleri, yatlar 8GTİP No: 8901.10.90.00.11), diğer eğlence ve sor tekneleri, kürekli kayıklar ve kanoların (GTİP No: 8901.03) ithaline imkan sağlandığı, 3- Ancak, sözkonusu Bakanalar Kurulu Kararı uyarınca mezkur teknelere uygulanan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisindeki indirimler 30.11.2009 tarihinde sona erdiği, 4- Bununla birlikte sözkonusu tebliğ kapsamındaki teknelerin ithalde ödenmesi gereken vergilerin, (özel tüketim, katma değer v.b. gibi vergileri) ödenmesi halinde ithali yapılabileceği, bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Dağıtım: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (Web Sayfamızda) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri -İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikler - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Amatör Denizciler Federasyonu - Meclis Üyeleri -YATEF -15-42-43-49 ve 50 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri