• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 38

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 38

T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 13.05.2020 tarih ve E-653 sayılı yazısında; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 12.05.2020 Salı günü saat 15:00'da Vali Yardımcısı Sayın Cemalettin ÖZDEMİR başkanlığında olağan üstü toplandığı,

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak  sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle;

15.05.2020 tarihi saat 24:00 ile 19.05.2020 tarihi saat 24:00 arasında ekte belirtilmekte olan istisnalar hariç olmak üzere İlimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan karalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeler gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasının sağlanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                     

İsmet SALİHOĞLU                

Genel Sekreter                    

 

587_1416_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no38.pdf