• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 89-90 Hk.

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 89-90 Hk.

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanan, Ek'te sunulan 83362133-050.01.04 sayılı İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:89' da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 11.09.2020 Cuma günü saat 18.00'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN Başkanlığı'nda olağanüstü toplandığı belirtilerek;

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeler ile belirli dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirildiği; İçişleri Bakanlığı'nın 01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı Genelgesi ile şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapıldığı, İçişleri Bakanlığı'nın 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin 03.09.2020 tarih ve 85 No.lu Kararı ile düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere kısıtlama getirildiği,

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle;

 

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı ve/veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen ve deniz turizmi hizmetinde gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur Avrasya, Mavi Marmara vb. işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere hiçbir surette kesinlikle müsaade edilmeyeceği,

 

2- Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere 12.09.2020 tarihinden itibaren hiçbir surette kesinlikle müsaade edilmeyeceği bildirilmektedir.

 

Müteakiben, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 11.09.2020 Cuma günü saat 22.00'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN Başkanlığında yaptığı toplantıda ise, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 11.09.2020 tarih ve 89 no.lu yukarıda duyurulan Kararının uygulanmaya başlama tarihinin 14.09.2020 pazartesi günü saat:08.00 olarak değiştirildiği,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlarının alındığı belirtilmektedir.

 

1015_2449_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_89_90_hk.pdf