• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin 30 Numaralı Kararı

İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin 30 Numaralı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 29.04.2020 Çarşamba günü saat 15.00'de Vali Yardımcısı Cemalettin ÖZDEMİR başkanlığında olağanüstü toplanmış ve toplantıda alınan 30 No'lu İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı Odamıza bildirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle;

30.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 03.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında ekteki karar ile belirtilen istisnalar hariç olmak üzere İstanbul İl sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği ve mağduriyetlere neden olunmadan, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtilmiştir.

Söz konusu kararda açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişiler belirtilmiş olup İlgili Karar Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat ve Genel Duyurular" bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                        

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                       

549_1286_il_h_fz_ss_hha_meclisi_nin_30_numaral_karar_112391.pdf