• Anasayfa
  • |
  • İşe Devam Kredi Desteği-Can Suyu İşletme Kredisi hk.

İşe Devam Kredi Desteği-Can Suyu İşletme Kredisi hk.

Sayın Üyemiz,

Dünya çapında bir salgına dönüşen ve etkileri ülkemizde de hissedilen Covid-19 virüsü ile ilgili gelişmelerden olumsuz etkilenen işletmelerimizin ticari hayatlarını sürdürebilmeleri ve mevcut istihdam seviyelerini devam ettirebilmeleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yoğun temasları sonucunda, Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında ‘‘İŞE DEVAM KREDİ DESTEĞİ-CAN SUYU İŞLETME KREDİSİ'' oluşturulmuştur.

CAN SUYU İŞLETME KREDİSİ ile firmalarımızın işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanarak, salgının olumsuz ekonomik etkilerinin azaltılması, firmalarımızın ticari hayatlarını sürdürebilmeleri ve mevcut istihdam seviyelerini korumaları amaçlanmaktadır.

Krediden yararlanacak "Şahıs Firmasının"; Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odaları'ndan en az birine kayıtlı olması,Yıllık cirosunun 3.000.000 TL'yi aşmaması, İktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 01.04.2020 tarihinden evvel kurulmuş olması, Halkbank Esnaf Destek Paketi'nden faydalanmamış olması, İflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması, önkoşullarını taşıması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan firmalar risk grubuna göre azami 25.000 TL'ye kadar krediden yararlanabilecektir. Bu kapsama giren firmalarımız ayrıca 25 bin TL limitli Paraf Kart alabileceklerdir.

Kredi vadesi 6 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönemli olmak üzere toplam 36 Ay'dır. Kredi geri ödemeleri, sadece Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılacaktır. Faiz oranı yıllık %7,50, komisyon oranı tek seferlik peşin %0,75 şeklindedir.

Başvurular online olarak Halkbank'ın aşağıdaki internet adresinden yapılacaktır. https://www.halkbank.com.tr/21647-ise_devam_destegi___kucuk_isletme_can_suyu_kredisi

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                         

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                       

539_1281_i_e_devam_kredi_deste_i_can_suyu_i_letme_kredisi_hk.pdf