• Anasayfa
  • |
  • İTHAL VE İHRAÇ YÜKLER HK

İTHAL VE İHRAÇ YÜKLER HK

MSC Gemi Acenteliği’nin Gümrük Yönetmeliği’nin 301.maddesinin 1.fıkrasına atıfta bulunarak Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü’ne hitaplı bir Türk limanında ihracatı tamamlanan bir yükün, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılacağı diğer Türk limanına yabancı bayraklı gemilerle transitinde sakınca olup olmadığı yönündeki görüş talebi yazısına atfen, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün Odamıza ve Bölge Müdürlüklerine gereği için gönderdiği ilgi yazıda özetle ; 1. Gümrük Yönetmeliği’nin 241.maddesinde “ Bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyayı, yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebilir. Ancak, Türkiye gümrük bölgesi dışından bir Türk limanına getirilen ve özet beyanında varış yeri başka bir Türk limanı gösterilmiş bulunan eşyanın, diğer yabancı gemilerle bu liman transitine izin verilebilir.” hükmüne istinaden ithal edilen yüklerin nihai tahliye limanına aktarılmasındaki uygulamaya benzer bir şekilde ihraç olan yüklere de uygulanabilmesi için Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik gerektiğinin değerlendirildiği, 2. 07.10.2009 Tarih ve 27369 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevcut Gümrük Yönetmeliği’nin 301.maddesinin 1.fırkasında “ Bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyayı, yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebilir. Ancak, Türkiye Gümrük Bölgesi dışından bir Türk limanına getirilen ve özet beyanında varış yeri başka bir Türk limanı gösterilmiş bulunan eşyanın, diğer yabancı gemilerle bu limana transitine izin verilebilir. Varış yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışı olan ihraç eşyasının da yabancı bayraklı bir gemi tarafından bulunduğu limandan Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılacağı Türk limanına transitine izin verilebilir.” hükmü ile ithal ve ihraç olan transit yüklerin yabancı bayraklı gemilerle ülkemiz limanları arasında taşınmasının sağlandığı, 3. Bu itibarla, Gümrük Yönetmeliği incelendiğinde, bir Türk limanında ihracatı tamamlanan bir yükün, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılacağı diğer bir Türk limanına (aktarma limanı) yabancı bayraklı gemilerle transitine izin verildiğinin anlaşıldığı,uygulamanın söz konusu yönetmelik doğrultusunda yapılmasında bir sakınca bulunmadığı, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, EK : İlgi yazı (1 sayfa) Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm üyeler (web) - Sn. Sefer KALKAVAN - S/S Gemi Arm.Motorlu Taş.Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - Türk Armatörler Birliği -Sn.Erol YÜCEL - VDAD TOBB Denizcilik Meclisi Bşk - Meslek Komite Başkanları -Meclis Başkanlık Divanı - İMEAK DTO Şubeler -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - İMEAK DTO Temsilcilikler -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - GİSBİR - GESAD