• Anasayfa
  • |
  • Kardeş Limanlar ve Bilgi Platformu Hk.

Kardeş Limanlar ve Bilgi Platformu Hk.

           

İLGİ: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel
          Müdürlüğü’nün 18.07.2013 tarih ve 1233 sayılı yazısı.

 
             İlgi yazı ile;  
             Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünce, ülkemiz limanlarının uluslararası arenada bilinilirliğinin arttırılması amacı ile diğer ülke limanları ile “Kardeş Liman Mutabakat Zabıtları” imzalaması yoluyla ikili denizcilik ilişkilerinin ve ticaretinin geliştirilmesi yönünde bir çalışma başlatıldığı,
            Bahse konu çalışma kapsamında; mutabakat zabıtları ile taraf limanlar arasında bir iletişim ağı kurulmasının hedeflendiği, buna ilave olarak söz konusu muhtıralar ile genel olarak, bilgi alışverişinin karşılıklı olarak sağlanması, deniz ticaret trafiğinin arttırılması ve iş ortaklıkları kurulması, eğitim ziyaretleri gerçekleştirilmesi, limanlar arasında ticaretin arttırılması, yeni teknolojilerin kullanılmasına imkan sağlanması gibi hususların imza altına alındığı,
             Bu alandaki faaliyetlerinin hızla devam ettiği, deniz ticaretinin artması için ülkemiz limanlarının diğer ülke limanları ile uluslararası anlamda bir iletişim ağına sahip olmalarının hedeflendiği,
             Ülkemiz limanlarının kardeş liman ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda taleplerinin alınmasını ve interaktif katılımlarını teminen Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün www.denizticareti.gov.tr internet sitesinde bir platform kurularak sektörün bilgisine sunulduğu,
hususları bildirilmektedir.

    Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                                        Saygılarımızla,

 
 
                                                                                                                      Murat TUNCER
                                                                                                                      Genel Sekreter
EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)
        Odamız Web Sayfası
 
DAĞITIM:
GEREĞİ:                                                                  BİLGİ:
- Tüm Üyelerimiz (WEB)                                                -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri                                                      
- Türk Armatörler Birliği                                                      
- S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                                                
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   
- T.D.İ. A.Ş.   
- TÜRKLİM
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                            
- ZEYPORT
- Liman İşletici Kuruluşlar