• Anasayfa
  • |
  • Kılavuz Kaptan Transfer Emniyetine İlişkin Yönerge Taslağı Hk.

Kılavuz Kaptan Transfer Emniyetine İlişkin Yönerge Taslağı Hk.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 03.03.2023 tarih ve 1010893 sayılı yazıda ;

 Kılavuzluk hizmetleri esnasında kılavuz kaptanların ve bot personelinin can ve mal emniyetini artırmaya yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla ‘'Kılavuz Kaptan Transfer Emniyetine İlişkin Yönerge'' Taslağı hazırlandığı belirtilerek Taslağa ilişkin Odamız görüşlerinin en geç 17.03.2023 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine gönderilmesi istenmektedir.

 Ek'te yer alan Kılavuz Kaptan Transfer Emniyetine İlişkin Yönerge Taslağına ilişkin görüşlerinizin 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanarak  en geç 13.03.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederim.

 

183_740_k_lavuz_kaptan_transfer_emniyetine_ili_kin_y_nerge_tasla_hk.pdf