• Anasayfa
  • |
  • Kılavuzluk Hizmetlerine İlişkin Covid-19 Tedbirleri

Kılavuzluk Hizmetlerine İlişkin Covid-19 Tedbirleri

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden alınan ve Ek'te sunulan 11.04.2022 tarih ve 274455 sayılı yazıda ;

Çin'den başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin etkilerinin azaltılmasını teminen pandeminin başından bu yana birçok uygulama tedbirleri ve talimatların yayımlandığı, halen salgın dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürse de kılavuzluk hizmetleri ile ilgili olarak Denizcilik Genel Müdürlüğünün 01.04.2020 tarih ve 22110 sayılı yazı ile 10.12.2020 tarih ve 69011 sayılı yazılarında kılavuzluk hizmetleri ile ilgili olarak uygulanması istenen tedbirlerin yerine getirilmesini gerektirecek durumların bir süredir oluşmadığının gözlemlendiği,

Bu nedenle, söz konusu yazılarda kılavuzluk hizmetleri ile ilgili olarak uygulanması istenen özel tedbirlerin Denizcilik Genel Müdürlüğünün 11.04.2022 tarih ve 274455 sayılı yazısı itibariyle yürürlükten kaldırıldığı, kılavuzluk hizmetlerinin bundan sonraki süreçte bu konudaki (COVID-19 Tedbirleri) meri mevzuat hükümlerine ve ilgili Kurumların alacağı genel kararlara uygun bir şekilde yürütüleceği belirtilmektedir. 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

296_1693_k_lavuzluk_hizmetlerine_ili_kin_covid_19_tedbirleri_1_.pdf