• Anasayfa
  • |
  • Kırım’a Yapılacak Deniz Seferleri Hk.

Kırım’a Yapılacak Deniz Seferleri Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 3666
Konu
Subject
 Kırım’a Yapılacak Deniz Seferleri Hk.

Sirküler No:            / 2014     

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün    

        25.08.2014 Tarih ve 41915 Sayılı Yazısı   

               

 Ukrayna Bağımsız Deniz Ticareti Birliği’nden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne iletilen ilgi yazıda, Ukrayna yetkili makamlarının yaptığı yasal düzenlemelere atıf yapılarak Kırım’da yer alan limanlara ve Kırım’ın karasularına sefer yapan gemilerin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı hususu bildirilmekte olup İlgi Mektub’un bir örneği Ek’te sunulmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

EK: Mektup (1 Sayfa)    

Saygılarımızla

Murat TUNCER

Genel Sekreter

DAĞITIM                                                           BİLGİ                                                              

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                             - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                       - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                        

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- T.D.İ. A.Ş.

- RODER

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Brokerleri Derneği

- KOSDER

- ROFED

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Gemi Sahipleri