• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi ve Kıyı Yapılarının Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi ve Kıyı Yapılarının Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge

08.03.2023 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü resmi web sayfasının duyurular bölümünde ‘Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi ve Kıyı Yapılarının Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge’ yayınlanmıştır.

Bahse konu Yönerge 18.11.2022 tarih ve 32017 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik ve 15.03.2009 tarih ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ’in uygulanması esaslarının belirlenmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla Kıyı Tesisi İzni alacak kıyı tesislerini ve Bakanlık görüşleri alınmak üzere sunulan imar planı tekliflerine ilişkin idare tarafından verilecek görüşe esas hükümleri kapsamaktadır.

Yönerge’de Kıyı tesisi işletme izni başvurularının 2 ay öncesinden yapılması hususuna yönelik uygulamanın 18.04.2023 tarihi itibari ile başlayacağı, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18.02.2023 tarihinden itibaren 2 ay süre zarfında KTBS (Kıyı Tesisi Bilgi Sistemi) veya dilekçe ile yapılan işletme izni başvurularının kabul edileceği ve bu tarihten itibaren işletme izni süreci KTBS üzerinden yürütüleceği belirtilmiştir.

Söz konusu Yönerge’ye https://tkygm.uab.gov.tr/duyurular/kiyi-tesislerine-isletme-izni-verilmesi-ve-kiyi-yapilarinin-yapim-taleplerinin-degerlendirilmesi-hakkinda-yonerge linki üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

196_761_k_y_tesislerine_i_letme_izni_verilmesi_ve_k_y_yap_lar_n_n_yap_m_taleplerinin_de_erlendirilmesi_hakk_nda_y_nerge.pdf