• Anasayfa
  • |
  • Konteyner Takip Formu Geçerlilik Süresinin Uzatılması Hk.

Konteyner Takip Formu Geçerlilik Süresinin Uzatılması Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 24.01.2024 tarihli 927 sayılı yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince Ticaret Bakanlığı nezdinde bulunulan girişimler neticesinde, 2024 yılında süresi biten/bitecek olan geçici ithalat rejimi altındaki konteynerlere ilişkin olarak üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemler için 2024 yılında yapılacak süre uzatımı başvurularında ayniyet tespitinin sunulacak belgeler üzerinden yapılarak süre uzatımı yapılmasının uygun bulunduğu bilgisine ulaşıldığı ve konunun  ilgili Üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz / rica ederim.

87_305_305_eimza.pdf