KOORDINASYON HK.

Sayın Üyemiz; İlgi yazı ile ; 500 kHz ve 2182 kHz frekanslarının kullanılmasına ilişkin ulusal politikanın belirlendiği belirtilerek ; 1. KEGKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Telsiz İşletme Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Türk Radyo bünyesindeki MF sahil telsiz istasyonlarında 500 kHz’de yapılan çağrı trafiğini olmaması nedeniyle 500 kHz radyotelgraf frekansında dinleme yapılmamakta olduğu, 500 kHz’de dinleme yapılmasına ihtiyaç bulunmadığına, 2. Yeni inşa edilen yüzer araçlarda 500 kHz mors telgraf cihazının tesisine gerek olmadığına, 3. 2182 kHz’in hem GMDSS’e tabi olan ve hem de GMDSS’e tabi olmayan yüzer araçların tehlike emniyet frekansı olması, GMDSS gereği 2187.5 kHz DSC frekansından gelen tehlike çağrılarına yine 2187.5 kHz’den alındı onayı verilerek daha sonraki haberleşmenin 2182 kHz’den yapılması, ayrıca A2 bölgesinde çalışan birçok geminin halen DSC frekansı yerine tehlike yayınını 2182 kHz’den ses olarak yapması nedeniyle, sahil istasyonları tarafından 2182 kHz frekansında dinlemenin gerekli olduğu ve Türk Radyo bünyesinde bulunan 4 adet MF sahil istasyonunda 2182 kHz frekansındaki dinlemeye devam edilmesine karar verildiği bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : BİLGİ : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İlgili Meslek Komite Başkanları (7121-7129,7140-7146 ve 7151 Nolu MK)