• Anasayfa
  • |
  • Korona Virüs (Covid-19) Salgını İle Mücadele Kapsamında Denizcilik Sektörü İçin Alınan Tedbirler

Korona Virüs (Covid-19) Salgını İle Mücadele Kapsamında Denizcilik Sektörü İçin Alınan Tedbirler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında ; Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya ve ülkemize yayılan Korona Virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Denizcilik Sektörü için alınan tedbirleri içeren Genelgelerin Bakanlıkça hazırlanarak Liman Başkanlıkları ve Sektöre duyurulduğu,

Alınacak tedbirlerle risk faktörleri minimize edilerek Covid-19 mücadelesinin sürdürülmesi ile üretimin, istihdamın ve uluslararası ticaretin devam etmesi için temassız deniz taşımacılığının idamesinin her zamankinden daha fazla önem arz ettiği,

 

Genel Müdürlük tarafından alınan tedbirlerle korona virüs salgını ile etkin şekilde mücadele edilirken diğer taraftan ticaretin aksatılmadan sürüdürülmesinin hedeflendiği,

Bu amaçla, diğer ilgili kurumlarla koordinasyon halinde, korona Virüs Bilim Kurulu, Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan tedbir ve tavsiye kararlarının hassasiyetle takip edilmekte olduğu, bu kapsamda gerekli tedbirlerin ivedi şekilde alınarak sektöre ve vatandaşlarımıza duyurulduğu,

Alınan tedbirlerin ana başlıkları ;

 

-Limanlarımıza gelen gemiler ile ilgili tedbirler,

-Ticaretin devamlılığına yönelik tedbirler,

-Liman Başkanlıklarındaki teması en aza indirmek ve denizcilik sektörünün salgından en az etkilenmesini temin amacıyla alınan tedbirler,

 

olarak belirlenmiş olup alınan tedbirlere ilişkin duyuruya https://denizcilik.uab.gov.tr/haberler/korona-virus-covid-19-salgini-ile-mucadele-kapsaminda-denizcilik-sektoru-icin-alinan-tedbirler web adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                        

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                       

 

514_1247_korona_vir_s_covid_19_salg_n_ile_m_cadele_kapsam_nda_denizcilik_sekt_r_i_in_al_nan_tedbirler_111920.pdf