• Anasayfa
  • |
  • Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde Gemi Personeli Değişimleri ve Seyahatlerinin Emniyetli Bir Şekilde Gerçekleştirilmesine Yönelik Tavsiye Protokolleri

Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde Gemi Personeli Değişimleri ve Seyahatlerinin Emniyetli Bir Şekilde Gerçekleştirilmesine Yönelik Tavsiye Protokolleri

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 6 Mayıs 2020 tarihli ve COVID-19(20)59 sayılı yazıda, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) "Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde Gemi Personeli Değişimleri ve Seyahatlerinin Emniyetli Bir Şekilde Gerçekleştirilmesine Yönelik Tavsiye Protokolleri" sirkülerinin yayımlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu sirküler EK'te sunulmakta olup, içeriğinde pandemi sürecinde gemi personel değişimleri ve seyahatlerinde Hükümetlerin, denizcilik şirketlerinin alması gereken tedbirler ile uygulama tavsiyelerine yer verilmektedir. Gemi personeli değişim ve seyahat uygulamaları 12 aşamada değerlendirilmekte, gemi personelinin ikamet adresinden gemiye ulaşıncaya kadarki süreç 1-6 aralığında, gemiden ayrılacak olan personelin yurda dönüş işlemleri 7-12 aşama protokollerini kapsamaktadır.

IMO Sirkülerinde söz konusu tüm seyahat süreçlerinde idare, gemi personeli, liman, havaalanı ve havayolu şirketlerinin sağlaması tavsiye edilen doküman şablonlarına (gemiadamı sağlık durumu ve günlük vücut ısısı kaydı, seyahat bilgi formu v.b) ve tanımlamalar ile uygulamalara değinilmiştir.

Tedbir ve uygulama tavsiyelerinde, gemiye katılım sağlayacak olan personelin gemiye katılmak üzere yola çıkmasıyla birlikte günde 2 kez olmak üzere vücut sıcaklığını kayıt altına alınması, İdarelerin gemi personelinin seyahatini kolaylaştırmak adına tüm gerekli seyahat imkanları belge ve dokümanları sağlaması, gemiye katılmak üzere yola çıkan gemi personeline COVID-19 testi uygulanabilmesinin dikkate alınması ve bu prosedürlerle ilgili havaalanlarını ve havayolu şirketlerinin bilgilendirilmesi, vize uygulamalarında istisna ve kolaylaştırma, gemi personeline uygun kişisel koruyucu donanım tahsis edilmesi gibi hususları içermektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                      

İsmet SALİHOĞLU                 

Genel Sekreter                     

573_1323_koronavir_s_cov_d_19_salg_n_s_recinde_gemi_personeli_de_i_imleri_ve_seyahatlerinin_emniyetli_bir_ekilde_ger_ekle_tirilmesine.pdf