• Anasayfa
  • |
  • Koronavirüs (Covid-19) Tedbirleri Hk.

Koronavirüs (Covid-19) Tedbirleri Hk.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen İlgi yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Korona Virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, gemiadamları işlemleri ile ilgili olarak liman başkanlıklarımız tarafından alınması gereken önlemler bildirilmiştir.

Bu kapsamda, birçok yurtdışı limanda gemiadamları değişimine izin verilmemesi dolayısı ile Gemiadamı Cüzdanı, Yeterlik Belgesi veya STCW sertifikalarının süresi dolan ancak gemiden ayrılamayan gemiadamlarının belgelerinin Liman Başkanlıkları tarafından 3 ay süre ile uzatılabileceğine dair Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından ingilizce olarak hazırlanmış olan yazı ilgi yazı ile birlikte Ek'te gönderilmiştir.

İlgi yazının bir örneği ve bahse konu personele ilişkin Liman Başkanlıklarından alınacak uzatma yazısının gemide hazır bulundurulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim

319_1015_koronavir_s_covid_19_tedbirleri_hk.pdf