• Anasayfa
  • |
  • Koronavirüs Salgınıyla Mücadelede Rusya Federasyonunca Alınan Tedbirler

Koronavirüs Salgınıyla Mücadelede Rusya Federasyonunca Alınan Tedbirler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 04.05.2020 tarihli ve 4093 sayılı yazısında, Rusya Federasyonu'nda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan ve ihdas süreci halihazırda yürütülmekte olan tedbirlere ilişkin Moskova Türkiye Ticaret Müşavirliğince güncellenen tablo EK'te sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                      

İsmet SALİHOĞLU                 

Genel Sekreter                     

565_1310_koronavir_s_salg_n_yla_m_cadelede_rusya_federasyonunca_al_nan_tedbirler.pdf