• Anasayfa
  • |
  • Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği Hk.

Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği Hk.

Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine İlişkin 2022/5613 sayılı Tebliğ 13 Ocak 2023 tarih ve 32072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ ile deniz ve içsularda küçük ölçekli balıkçılığın av, avcılık ve sosyo-ekonomik verilerinin toplanması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine 2023 ve 2024 yıllarında destekleme yapılmasına dair usul ve esasları düzenlenmiştir. 21/10/2022 tarih ve 6246 sayılı Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararında belirtilen su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı ve geçerli bir Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, içsularda faaliyet gösterenlerin tamamı ile denizlerde 12 (on iki) metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemilerine, 2023 ve 2024 yıllarında yapılacak destekleme ödemelerine dair usul ve esasları kapsamaktadır.

Söz konusu Tebliğ’e Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

40_166_k_k_l_ekli_bal_k_l_n_desteklenmesi_tebli_i_hk.pdf