• Anasayfa
  • |
  • Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine İlişkin Karar

Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine İlişkin Karar

“Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı 6246)” 22 Ekim 2022 Tarihli ve 31991 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Karar ile deniz ve iç sularda küçük ölçekli balıkçı gemilerinin av, avcılık ve sosyo-ekonomik verilerinin toplanması ve sürdürülebilir yönteminin sağlanması amacıyla hazırlanmış olup, 2023 ve 2024 yıllarında uygulanacak olan küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesine ilişiklin hususları kapsamaktadır.

Bununla birlikte, geçerli bir su ürünleri ruhsat tezkeresinde sahip olan, iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizde faaliyet gösteren 12 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine; avlanma yöntemi, avlanılan ürün ve miktarları ile sosyoekonomik durumlarına ilişkin verilerin toplanması karşılığında, aşağıda belirtilen miktarlara göre gemi başına destekleme ödemesi yapılmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'na Odamızın web sayfasından (https://www.denizticaretodasi.org.tr/) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

760_3327_k_k_l_ekli_bal_k_l_n_desteklenmesine_ili_kin_karar.pdf