Liman Projeleri Hk.

Sayın Üyemiz,
 
 
            İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 12.06.2014 tarih ve 11826 sayılı yazısı.
 
 
            İlgi yazı ile; Dışişleri Bakanlığı’nın 03.06.2014 tarih ve 26835889-621.31.07-2014/6596515 sayılı yazısından bahisle,
 
- Kazakistan’ın Aktau Limanı Özel Ekonomik Bölgesi’nde petrol ürünleri, likit ve yoğunlaştırılmış gazlarla ilgili teknik donanımların üretimi için yeni bir tesisin inşa edileceği, Kazak-İspanyol ortaklığında üretim yapacak tesisle ilgili projenin maliyetinin 534 milyon Avro olarak tahmin edildiği,
 
            - Proje çerçevesinde Aktau Limanı Özel Ekonomik Bölgesi’nde bir bilimsel araştırma merkezinin kurulmasının öngörüldüğü, söz konusu merkezin teknik personel ve mühendislerin eğitimi, nitelikli uzmanların yetiştirilmesi için Kazak-İspanyol Üniversiteleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi     amacına da hizmet edeceği, 3267 kişiye yeni iş imkanı sağlaması beklenen proje kapsamındaki üretim tesisinin, bu yıl yaz aylarında başlaması ön görülen inşasının 2016 yılında tamamlanmasının planlandığı,
bildirilmektedir.
 
Bilgilerinizi rica ederiz.                                             
Saygılarımızla
 
 
Murat TUNCER
                                                                                                            Genel Sekreter
 
 
EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)
      Odamız Web Sayfasında
 
DAĞITIM                                                                
- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)