• Anasayfa
  • |
  • Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Süreci Denetimi (Gümrük Muhafaza Hizmetleri)

Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Süreci Denetimi (Gümrük Muhafaza Hizmetleri)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 25.02.2022 tarih ve 1983 sayılı yazıda özetle ;

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında "Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Süreci" nin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı, bu çerçevede kamu ve özel sektör temsilcilerinden görüş istenmesi nedeni ile Odamızdan "Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri'ne (gümrük muhafaza hizmetleri) ilişkin olarak; gümrüklü yer ve sahalardaki alt yapı, sistem, program ve iş akışlarının (giriş-çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların kontrolü vb.) gümrük muhafaza hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayacak şekilde geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler istenmektedir.

Bu çerçevede TOBB'a gönderilmek üzere, Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri'ne (gümrük muhafaza hizmetleri) ilişkin olarak;

 - Hâlihazırda söz konusu hizmetlerde yaşanan sorunlara ilişkin detaylı bilgilerin verilmesi,

- Gümrük muhafaza hizmetlerinin yerine getirilmesinde yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla hangi mevzuat değişikliklerinin yapılması gerektiği,

- Mevzuat açısından herhangi bir sorun olmamasına rağmen, gümrük idarelerindeki farklı uygulamalardan kaynaklı ortaya çıkan sorunlara

ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin en geç 4 Mart 2022 tarihine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederim.

 

170_1408_liman_ve_karasular_nda_yerine_getirilen_g_mr_k_g_zetim_ve_takip_i_lemleri_s_reci_denetimi_g_mr_k_muhafaza_hizmetleri_.pdf