• Anasayfa
  • |
  • Limanlar Geri Saha Karayolu ve Demiryolu Bağlantıları Master Plan Çalışması (Sonuç Raporu)

Limanlar Geri Saha Karayolu ve Demiryolu Bağlantıları Master Plan Çalışması (Sonuç Raporu)

İlgi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün

        23.10.2015 tarih ve 70093 sayılı yazısı.

 

Sayın Üyemiz,

İlgi yazı ile;

- UDHB Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 05.02.2014 tarihinde ihalesi yapılan "Limanlar Geri Saha Karayolu ve Demiryolu Bağlantıları Master Plan Çalışması" işinin Dolsar Mühendislik A.Ş. – Dolfen Mühendislik Dan. Tur. Dış Tic. Ltd. Şti Ortak Girişimine ihale edilerek 03.04.2014 tarihinde sözleşmesinin imzalandığı ve 14.04.2014 tarihinde işe başlanıldığı,

- Söz konusu iş kapsamında yapılan çalışmaların sonuçlandırılarak 12.10.2015 tarihinde Sonuç Raporu'nun onaylandığı bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda hazırlanan Rapor'un (Sonuç Raporu, Ek'ler ve Özet Sonuç Raporu) bir örneği UDHB Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında (www.dlh.gov.tr) ana sayfada "Master Plan Çalışmaları" sekmesi altında ve Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Ana Sayfa'da "Bilgi Bankası" sekmesi altında "Master Planlar" içinde yer almaktadır.

Sonuç Raporu;  Dünya'da ve Türkiye'de deniz ticareti ve altyapısı, Türkiye dış ticaretinin           (ithalat- ihracat) mevcut durumu, altyapısı ve öngörüler, limanların mevcut durumu, mevcut ve devam eden çalışmalar, günümüz taşımacılık sistemleri ve gerekleri, limanlarda kapasite analizi ve sürdürülebilirlik, Türkiye'de iller – limanlar arası yük hareketleri ve yük taşımacılık koridorları, limanlar geri saha karayolu ve demiryolu bağlantılarına ait öneriler, yatırım planlaması başlıkları altında detaylı bilgiler içermektedir.

  Bilgilerinizi arz/rica ederiz.                                        

                                                                                                           Saygılarımızla,

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                               Murat TUNCER

                                                                                                           Genel Sekreter              

 

DAĞITIM                                                                             BİLGİ                                                                       

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                    - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                       

- Türk Armatörler Birliği                                                        - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri                       

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu                                             - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

  Taşıyıcılar Kooperatifi                                                                      - Meclis Üyeleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- İDO A.Ş.

- RODER

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- ZEYPORT

- SULİM                                                                                     

- 33 No.lu MK Grubu