Mısır Ödeme Sorunu Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 12.02.2024 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Türkiye ve Mısır arasındaki ticaret hakkında yazıda detayları verildiği şekliyle alacak tahsilatı sorunu yaşandığı ve bahse konu soruna ilişkin Ticaret Bakanlığı Müşavirliğince gerekli girişim, yardım ve yönlendirmelerin yapılmakta olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Mısır'a ihracat yapmayı planlayan üyelerimizin Mısır Ticaret Müşavirliği (kahire@ticaret.gov.tr) ile temas halinde olmalarının faydalı olacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

122_457_m_s_r_deme_sorunu_hk.pdf