• Anasayfa
  • |
  • Mürettebata Eksik Ödeme Yapılmasının Tespiti Sonucu Geminin Avusturalya Limanlarına Girişinin Yasaklanması Hk.

Mürettebata Eksik Ödeme Yapılmasının Tespiti Sonucu Geminin Avusturalya Limanlarına Girişinin Yasaklanması Hk.

        İlgi     :  Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'nın 12.07.2018  tarihli ve LA(18)31 sayılı  yazısı           

       

          İlgi yazı ile ;

       - Hong Kong bayraklı dökme yük gemisi MV Shandong Hai Wang'a Avustralya Deniz Emniyeti Otoritesi (Avustralian Maritime Safety Autority-AMSA) tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, gemi personeline kasıtlı olarak kontratlarında belirtilen maaş ödemelerinin altında ödeme yapıldığının tespit edildiği ve böylelikle Denizcilik Çalışma Sözleşmesi ( MLC 2006)'nin ihlal edildiği gerekçesiyle geminin alıkonulduğu,

      - Tüm mürettebatın ödenmemiş maaşlarının ödendiğinin doğrulanmasına müteakip geminin salıverildiği ve söz konusu ihlal neticesinde geminin 12 ay boyunca Avustralya limanlarına giriş yapmaktan men edildiği, AMSA' nın Avustralya limanlarına uğrak yapacak olan gemilerin benzer konulardaki ihlallerin tespiti halinde, bahse konu olaydakinden daha ağır bir cezai yaptırım uygulanacağı bildirilmektedir.

          İlgi yazı Eki basın bildirisinin Türkçe Çevirisi EK-1'de sunulmaktadır.

                      Bilgilerinize arz ve rica ederiz.                                                

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                                       İsmail ASASOĞLU

                                                                                                       Genel Sekreter V.

EKLER:

EK-1:  Basın Bildirisi Türkçe çevirisi (1 sayfa)

EK-2:  İlgi yazı ve Ekleri (2 sayfa)                                                                     

DAĞITIM:

Gereği:                                                                           Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                               -Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

-Türk Armatörler Birliği                                                   Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                         -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                   -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

-İMEAK DTO  18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30

  35,37,40,41,42,44  ve 47 No'lu Meslek Grupları Üyeleri

-Türk Armatörleri İşverenler Sendikası         

-Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.        

-S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

-Gemi Brokerleri Derneği      

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği       

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

-Gemi Sahibi Firmalar

429_2835_EK_2835.pdf