• Anasayfa
  • |
  • ÖTV’SIZ AKARYAKIT ALIMI NEDENIYLE VERILEN TAAHHÜTNAMELER NEDENIYLE TARH EDILEN DAMGA VERGISI HK.

ÖTV’SIZ AKARYAKIT ALIMI NEDENIYLE VERILEN TAAHHÜTNAMELER NEDENIYLE TARH EDILEN DAMGA VERGISI HK.

Bilindiği üzere ilgi sirkülerimiz ile ÖTV’si indirilmiş yakıt talep formu ve Taahhütnamelerin doldurularak Vergi Dairelerine ve diğer ilgili yerlere verilmesi sırasında daha önceleri ( 2004 yılı için) hesaplanarak ödenmeyen Damga Vergileri nedeniyle Vergi Dairelerinin Damga Vergisi Raporları Düzenleyerek cezalı tarhiyatlar yaptıkları belirtilerek, bu raporlarla ilgili olarak Odamız Mali Müşavirler ve Hukukçularına inceletilerek hazırlattırılan mükelleflerce izlenebilecek uzlaşma veya iptal davası ile ilgili bilgi notu ve yöntemler açıklanmıştı. Bu konuda Odamıza İstanbul 1.Vergi Mahkemesinin 30.07.2009 tarih ve E.2008/1102, K.2009/2057 sayılı cezalı tarhiyatların kaldırılması yönünde bir Karar intikal ettirildiğinden ilgi Sirkülerimiz eki “iptal davası dilekçesi” değiştirilmiştir. Bu Sirküler tavsiye niteliğinde olup, Odamız Üyesi şirketler kendi mali müşavirlerine danışarak bu Yöntemlerden birini veya kendilerinin önerdiği yöntemi belirleyebilirler. Ayrıca, Odamızca bu konuda ilgili kurumlar nezdinde girişimlere başlanmıştır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla; Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER : Ek-1 : Bilgi Notu Ek-2 : Dava Dilekçe Örneği DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - Koster Armatörleri Derneği - Meclis Başkanlık Divanı - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular Kooperatifi -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - T.D.İ. A.Ş. - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İDO A.Ş. - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - GİSBİR - Meclis Üyeleri - GESAD - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikler - TÜRKLİ - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Kumanyacıları Derneği - ZEYPORT - GEMTAC - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop. - S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop. - S.S. Beykoz Mot. Taş. Koop. - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop. - S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop. - RODER - UND