Panel Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Gemilerimizde personel arasında üzücü ve elim hadise yaşanmaması ve gemi personelinin psikolojik ve moral olarak sağlığına ilişkin alınacak tedbirler hakkında Odamız üyelerine yönelik olarak,  Prof. Dr. Özcan ARSLAN, Dr. Psikiyatr Tulga Tolun ŞATIR ile Kaptan Barış Ziya KAYA'nın konuşmacı olarak katılacakları "Gemiadamları Sağlık Yönergesi ile Mürettebat Eğitimi ve Deniz Yaşamına Uyum Koşullarının Değerlendirilmesi" konulu panel 29 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 14:00'da Odamız meclis salonunda düzenlenecektir.

Konunun önemi nedeniyle özellikle gemiadamı istihdam eden Odamız üyesi firmaların Ek'te detayları yer alan bahse konu Panel'e katılım sağlaması hususunda bilgilerini ve gereğini  arz/rica ederim.

Saygılarımla,                           

İsmet SALİHOĞLU                      

Genel Sekreter                         

57_203_panel.pdf