• Anasayfa
  • |
  • Pasifik Ülkelerinin Emisyon Azaltım Çalışmaları Hk.

Pasifik Ülkelerinin Emisyon Azaltım Çalışmaları Hk.

Sayın Üyemiz,            

Bilindiği üzere, denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbir ve uygulamalar Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) “Sera Gazı Başlangıç Stratejisi” çerçevesinde belirlenmekte olup alternatif, düşük ve sıfır karbonlu yakıtların geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve karbon yoğunluğunun azaltılması konuları gündemin önemli başlıkları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, IMO resmî internet sitesinde yer alan (https://bit.ly/3WhgJka), Sera Gazı Başlangıç Stratejisi kapsamında Pasifik Ülkelerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgilerin bulunduğu gemilerden kaynaklanan emisyonları azaltmak için IMO çalışmaları hakkındaki duyuru Türkçe’ye tercüme edilerek Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.  

385_1397_1397_385.pdf