• Anasayfa
  • |
  • Petrol Ofisi A.Ş. – Barge Kiralama İhale Daveti

Petrol Ofisi A.Ş. – Barge Kiralama İhale Daveti

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Petrol Ofisi A.Ş.’nin 24.10.2018 tarihli yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

- Yurtiçi ikmal kaynaklarından PO’nun talebi üzerine akaryakıt ve madeni yağın PO’nun belirleyeceği müşterilere taşınması, hasarsız ve noksansız teslim edilmesi işinin işbu şartnamede belirtilen periyodlarda deniz yolundan taşınarak karşılanması için hazırlanacak olan PO Tip Zaman Çarteri Barge Mukavelesi şartları dâhilinde, ihtiyaç duyulan kapasite ve sayıda Türk Bayraklı tankerlerin “E-mail ile Teklif Alma Usulü” ile kiralanacağı,

 

- Bahse konu tankerlerin 400-4000 DWT civarında kapasiteli tankerler olacağı,

 

- Teklif mektuplarının 07.11.2018 günü saat 13.00’dan geç olmamak üzere e-mail ile iletileceği,

 

- Teknik, İhale ve Ticari konulardaki sorularınızın, ekte iletişim bilgileri yer alan kişilerden temin edilebileceği,

hususları belirtilmektedir.

 

Konu ihale ilan ve eklerine Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada “Genel”, “Ticari” ve “İhale Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                                                                                                                                                                             Saygılarımızla,

                                                                                                                      

Ek 1: İlan Metni (3 Sayfa)

Ek 2: İlan Metni Ekleri (172 Sayfa – Web’te)                                                                                                

Cengiz ÖZKAN

                                                                                                                        Genel Sekreter V.

DAĞITIM:

GEREĞİ:                                                                  BİLGİ:                                                          

- Tüm Üyelerimize ( WEB sayfası )                             - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri   

- Türk Armatörler Birliği                                             - 13, 27 ve 28 No’lu Meslek Komite Başkanları

- S/S Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                             

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- TAİS

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği                                                                    

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop

- 13, 27, 28, No.lu Meslek Grubu Üyeleri        

- Tüm Tanker Sahibi Firmalar                                                

620_4168_4168_620.pdf 620_4168_Ekler___172sf.rar