Ramazan Ayı Tedbirleri

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 89780865-153 sayılı yazısı ile Ramazan ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği değerlendirilmiş, Ramazan ayı boyunca yazımız ekinde iletilen tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulacağı belirtilmiştir.

İl Pandemi ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca Ramazan ayının sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde idrak edilebilmesi için her ilin kendi özelliği de göz önünde bulundurularak, tedbirlerin planlanacağı ve uygulanacağı, konunun ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyonun sağlanarak Valiler ve Kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce takip edileceği, alınan kararlara uymayan işyerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirilmiştir.

Söz konusu karar Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat, Genel Duyurular, Koronavirüs (Covid-19)" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                        

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                       

515_1246_ramazan_ay_tedbirleri_111903.pdf