• Anasayfa
  • |
  • Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri

Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri

T.C. İstanbul Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 05.05.2020 tarih ve E-42529 sayılı yazısında ; 03.04.2020 tarih ve 36948 sayılı yazıları ekindeki Bakanlık Genelgesi ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına ilimize kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılmış/yasaklanmış ve 18.04.2020 tarih ve 39922 sayılı yazı ve 03.05.2020 tarih ve 42216 sayılı yazıları ekindeki Bakanlık Genelgesi ile bahse konu kısıtlamanın süresinin 04 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar uzatıldığının bildirildiği,

Gelinen noktada vaka artış hızı, anılan salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte ikinci bir dalga salgın ile ortaya çıkabilecek olası riskler çerçevesinde, ilimize giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değinilerek, ilimize ilişkin giriş/çıkış kısıtlamalarının  devamı kararlaştırılmış,

Bu kapsamda; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri gereğince ;

1 - İlimize kara hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş çıkışlara ilişkin kısıtlamalar 04 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24:00'dan 19 Mayıs Salı günü saat 24:00'a kadar geçici olarak durdurulduğu,

2 - İlimizde yaşayan bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmalarının esas olduğu,

3 - Şehir giriş-çıkış kısıtlamalarına yönelik 03.04.2020 tarih ve 36948 sayılı ve 04.04.2020 tarihli ve 36954 sayılı yazılar ekinde gönderilen Bakanlık Genelgelerinde belirtilen usul, esas ve istisnalar bu kısıtlama dönemi içinde de geçerli olduğu,

Yukarıda belirtilen çerçevede, İl idaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olmaması alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapmasında gerekli adli işlemlerin başlatılması bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

559_1299__ehir_giri_k_tedbirleri.pdf