• Anasayfa
  • |
  • Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri

Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2020 tarih ve 89780865-153 sayılı  yazısında ; Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (COVİD-19) salgının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı, aksi halde virüsün yayılımının hızlanacağı bu nedenle vaka sayısının buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısının artacağı, böylelikle vatandaşların hayatlarını kaybetme riskinin yükseleceği ve bu durumun toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı,

03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışların 15 gün süre ile sınırlandırıldığı/yasaklandığı ve 18.04.2020 tarih ve 7007 sayılı Genelge ve 03.05.2020 tarih ve 7494 sayılı Genelgeler ile bahse konu kısıtlamanın süresinin 04.05.2020 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar uzatıldığı,

Gelinen noktada vaka artış hızı, anılan salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte ikinci bir dalga salgın ile ortaya çıkabilecek olası riskler çerçevesinde Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirlerin Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilerek;

- Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlamasının kaldırılması,

- Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerimize yapılacak tüm giriş(çıkışlar için getirilen kısıtlama uygulamasının yukarıda belirtilen 24 ilimizde devamının kararlaştırıldığı,

Bu kapsamda 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge ve 04.04.2020 tarihli 62137 sayılı Genelgeler ile çizilen çerçevede ilgili Valilerce, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması gerektiği,

1 - Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 24 ilimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24:00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24:00'a kadar geçici olarak durdurulacağı,

2 - Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmalarının esas olduğu, 

3- Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge ve 04.04.2020 tarihli 62137 sayılı Genelgeler ile belirlenen usul, esas ve istisnalar bu Genelge ile getirilen kısıtlama dönemi içinde geçerli olacağı,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre, Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,

bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

557_1302__ehir_giri_k_tedbirleri.pdf