• Anasayfa
  • |
  • Seyir İzin Belgeleri ve Yatlardan Alınacak Katkı Payı Hk.

Seyir İzin Belgeleri ve Yatlardan Alınacak Katkı Payı Hk.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 01.02.2024 tarih ve 4722140 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Ulaştırma Bakanlığı'nın 05.01.2024 tarih ve 1647854 sayılı yazısı ile, Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrası gereği 2024 yılında  düzenlenecek seyir izin belgesi ücretinin Türk bayraklı yatlar için 500.00-TL, yabancı bayraklı yatlar için ise 60.-Avro olarak T.C. Merkez Bankasınca uygulanan günlük efektif döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak alınmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

100_349_seyir_izin_belgeleri_ve_yatlardan_al_nacak_katk_pay_hk.pdf