Sudan/2022 Tarife Cetveli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 23.06.2022 tarih ve 6509 sayılı yazıda ;

Hartum Ticaret Müşavirliği tarafından Ticaret Bakanlığına gönderilen yazı ile Sudan'da 2022 yılından itibaren uygulanacak olan gümrük vergisi oranlarını gösteren tarife cetvelinin paylaşıldığı belirtilmiştir. 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

491_2306_sudan_2022_tarife_cetveli.pdf