• Anasayfa
  • |
  • Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar Hk.

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar Hk.

Sayın Üyemiz;

     “Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar” 7 Mart 2023 tarih ve 32125 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olup,

     Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre; Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak ulusal ve uluslararası piyasalara transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı; su ürünleri branşları ile ilgili olarak %200'ü aşan kısmı için tamamı itibarıyla, hasar fazlası desteği taahhüt edildiği bildirilmektedir.

     Söz konusu Karar’a Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümünden ulaşılabilmektedir. 

     Bilgilerinize arz/rica ederim.

184_737_tar_m_sigortalar_havuzuna_devlet_taraf_ndan_taahh_t_edilecek_hasar_fazlas_deste_ine_ili_kin_karar_hk.pdf