• Anasayfa
  • |
  • Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgilendirme

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgilendirme

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 31.08.2022 tarih ve 595100 sayılı yazıda ;

27 Ağustos 2022 tarih ve 31936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği (TİO)"' ile günümüz şartları ve sektörden gelen talepler dikkate alınarak bazı düzenlemelerin yapıldığı ve 6 Temmuz 2018 tarihli Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırıldığı,

27 Ağustos 2022 tarih ve 31936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TİO Yönetmeliği ile 14.07.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere TİO yetki belgesi ücretinde indirim yapıldığı, bu indirimden yararlanarak TİO yetki belgesini almak isteyen taşımacıların, Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinde bulunan (https://uhdgm.uab.gov.tr/duyurular/) bilgi ve belgelerle birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Bölge Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği belirtilerek Odamızdan üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmektedir.

Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre; yapılan indirimden ilk kez TİO yetki belgesi alacaklar ile Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş taşımacılar faydalanabileceği, halihazırda TİO yetki belgesi sahiplerinin de belge geçerlilik sürelerinin 10 yıl uzatılarak 5 yılda bir alınan belge yenileme ücretinden muaf olmalarının sağlandığı belirtilmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Bölge Müdürlükleri listesi https://uhdgm.uab.gov.tr/tasima-isleri-organizatorlugu-tio  adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

618_2732_ta_ma_i_leri_organizat_rl_y_netmeli_i_nde_yap_lan_de_i_ikliklere_ili_kin_bilgilendirme.pdf