Taslak Tebliğ Hk.

Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Odamıza gönderilen 02.06.2022 tarihli yazıda;

Denizlerimizde irili ufaklı yüzlerce batık gemi mevcut olduğu, Türk sularındaki batık miktarının gün geçtikçe arttığı ve bu batıkların denizlerimizi kirletmekle birlikte seyir güvenliğini de olumsuz yönde etkilediği, batıkların çevre üzerinde olumsuz etkileri olduğu, her batığın çevreye olan etkisinin birbirinden farklılık gösterdiği, özellikle geminin taşıdığı yükün, yakıtın miktarı ve cinsinin, geminin yaşının ve yapımında kullanılan malzemenin, battığı yerdeki canlı yapısının batığın çevreye olan etkisini belirlediği, özellikle 2021 yılında Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorunu sebebiyle batıkların su yüzeyine, su kolonuna, dip sedimanına olumsuz etkilerinin araştırılması, petrol türevi salıp salmadıkları, metal kirlenmesine neden olup olmadıkları ve yüklerinin ekstra bir etkisinin bulunup bulunmadığının çevresel açıdan önem arz ettiği belirtilmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu doğrultuda, Marmara Denizi’nde gerçekleştirilecek olan gemi söküm faaliyetlerinin deniz çevresine olabilecek zararlı etkilerini azaltmak üzere alınacak tedbirler ve gerçekleştirilecek çalışmaları içeren “Marmara Denizinde Batık, Yarı Batık, Enkaz Halinde Bulunan Gemilerin Çıkarılması/Yerinde Sökümü Sırasında Alınacak Çevresel Tedbirlere İlişkin Tebliğ” hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, Ek-1’de yer alan Taslak Tebliğe ilişkin görüş istenilmekte olup, görüş ve önerilerinizin Ek-2’de sunulan “Görüş Bildirme Formu”na doldurularak 15.06.2022 tarihi mesai bitimine kadar cevre@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

432_2187_2187_432.pdf