Taşucu Limanı Devri Hk.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 24.01.2022 tarih ve 54174 sayılı yazıda özetle ;

03.12.2021 tarih ve 31678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02.12.2021 tarih ve 4880 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 'ye ait; Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Mahallesi'nde bulunan Taşucu Limanı'nın "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ve Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Mahallesi'nde, Taşucu Limanı geri sahasında yer alan, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. mülkiyetindeki 8796 parsel numaralı, 714.200,23 m2 yüzölçümlü "Sanayi Tesis Alanı" imarlı taşınmaz ile üzerinde bulunan tüm yapı ve tesislerin "satış" yöntemi ile bir bütün halinde; 684.000.000.(Altıyüzseksendörtmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren CEY Grubu Ortak Girişimi (Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş.-Ceyport Terminal Lojstik ve Ticaret A.Ş.)'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine ve satışına " karar verildiği,

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığı  ve Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. arasında imzalanan 21/01/2022 tarihli Taşucu Limanı'nın İşletme Hakkının Verilmesine İlişkin Sözleşme uyarınca Taşucu Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının21/01/2022 tarihinde Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'ne fiilen devredildiği,

Bu kapsamda, fiili devir teslim tarihi olan 21.01.2021 tarihi itibariyle Taşucu Limanı'ndaki tüm hak ve mükellefiyetlerin limanın yeni işleticisi olan Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'ne ait olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

73_276_tasucu_limani_devri_hk.pdf