• Anasayfa
  • |
  • Tek Pencere Sistemi (TPS)-İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu Hk.

Tek Pencere Sistemi (TPS)-İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 28.10.2022 tarih ve 79315509 sayılı ‘'TPS-İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu'' konulu Genelge yayımlanmış olup ekte yer almaktadır.

Genelgede; 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı "Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi" konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167'nci maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendinde, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alınmış olup bu kapsamda gelen eşya için 2022/13 sayılı Genelge'de öngörülen ön başvuru süreci Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

  1. 1092 kodlu TPS-İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu eşyanın yükümlüsü, temsilcisi veya dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından E-Devlet Kapısı'nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirileceği,
  2. Yapılan başvurular ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden incelenerek uygun bulunması halinde inceleme, analiz veya test amaçlı eşya muafiyetinden faydalanılmak üzere onaylanacağı,
  3. Gümrük Müdürlüğünce onaylanan başvurular için Sistem tarafından 23 haneli belge ıd oluşturulur.
  4. Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ıd) numarası (Örnek: No: 22000000010920000000001) Ticaret Bakanlığınca yetki alan dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesinin "referansNo" alanına, yükümlü veya temsilcisi tarafından detaylı beyanda beyannamenin "44 nolu" alanına beyan edileceği,
  5. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

789_3381_tek_pencere_sistemi_tps_inceleme_analiz_veya_test_ama_l_e_ya_ithalat_n_ba_vurusu_hk.pdf