• Anasayfa
  • |
  • Ticaret Politikası Savunma Araçları İşleyişine Dair Görüş Talebi

Ticaret Politikası Savunma Araçları İşleyişine Dair Görüş Talebi

Türkiye Odalar ve Borsa Birliği (TOBB) tarafından 14.03.2022 tarihinde Odamıza gönderilen yazıda özetle;

Yerli üretim dalının artan ithalattan doğan zararlardan korunabilmesi için yerli üreticilerin ulusal ve uluslararası hukuktan doğan hakları konusunda bilgi sahibi olması gerektiğinin belirlenmesi nedeniyle Ticaret Bakanlığınca Ticaret Politikası Savunma Araçlarının sürecinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı, bu çerçevede Ticaret Bakanlığına gönderilmek üzere Odamızdan Ticaret Politikası Savunma Araçlarının sürecinin iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin istendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ilgili Anlaşmalarında ve İthalat Mevzuatında yer alan Ticaret Politikası Savunma Araçlarının ; benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticilerin ithalattan (ciddi) zarar görmesinin önüne geçmek amacıyla başvurulan, dampinge karşı önlemler, sübvansiyona karşı önlemler ile korunma ve gözetim önlemlerinin bütününe verilen genel isim olduğu, Ticaret Politikası Savunma Araçlarının ; 

1.Damping ve Sübvansiyon

2.Korunma Önlemleri

3.İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması

4.Türk İhraç Ürünlerine Yönelik TPSA Önlemleri

olmak üzere dört alt alandan oluştuğu açıklanmaktadır.

TOBB'a gönderilmek üzere, Ticaret Politikası Savunma Araçlarının sürecinin iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerinizi ekte yer alan soruları cevaplandırarak en geç 16.03.2022 mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederim.

 

 

211_1514_ticaret_politikas_savunma_ara_lar_i_leyi_ine_dair_g_r_talebi.pdf