• Anasayfa
  • |
  • TİO Yetki Belgesinde Yapılan İndirim Hk.

TİO Yetki Belgesinde Yapılan İndirim Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün 01.02.2022 tarih ve 130188 sayılı yazısına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 02.02.2022 tarih ve 1174 sayılı yazıda özetle ;

- "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği" kapsamında yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin, imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, gerçek ve tüzel kişilerin almaları zorunlu olan "Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO)" yetki belgesinde, 30 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik Değişikliği ile %80'e varan oranda indirim yapıldığı, 

- 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yapılan indirimin 30 Aralık 2021 tarihinden itibaren 60 gün süre (27 Şubat 2022 tarihine kadar) ile sınırlı olduğu, bu indirimden yararlanarak TİO yetki belgesini indirimli almak isteyen taşımacıların, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde bulunan (https://uhdgm.uab.gov.tr/duyurular/) bilgi ve belgelerle birlikte Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği,

belirtilmektedir.

TİO Yetki Belgesini indirimli almak için Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine sunulması gereken evraklar tablosu ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

101_1115_tio_yetki_belgesinde_yap_lan_indirim_hk.pdf