• Anasayfa
  • |
  • TMMOB GMO'ya Üye Olma Zorunluluğu

TMMOB GMO'ya Üye Olma Zorunluluğu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası'nın ekte sunulan 06.01.2023 tarih ve 23/07 sayılı yazısında, gemi mühendislerinin Odalarına üye olmaları gerektiği hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

31_138_tmmob_gmo_ya_ye_olma_zorunlulu_u.pdf