• Anasayfa
  • |
  • Toplu Teminat Mektuplarının Yükümlülerce Sorgulanabilmesi

Toplu Teminat Mektuplarının Yükümlülerce Sorgulanabilmesi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 03.02.2022 tarih ve 1181 sayılı yazıda ; 

4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gümrük idarelerine sunulan toplu teminat mektuplarının tutar ve bakiye bilgilerinin Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama Sistemi (GET-APP) üzerinden sorgulanabilmesini teminen düzenleme yapıldığı ve 01.02.2022 tarihi itibariyle gerçek ortamda devreye alındığı, 

Söz konusu düzenleme ile, Ticaret Bakanlığı web sayfasındaki "e-İşlemler" bölümünde yer alan GET-APP uygulamasının "Detaylı Beyan" modülü altındaki "Toplu Teminat Sorgulama" menüsü üzerinden,

1) "Doğrudan Temsil Yetkisi"ne sahip kullanıcılar tarafından kendi ad/unvanlarına tanzimli toplu teminat mektuplarının,

2) "Dolaylı Temsil Yetkisi"ne sahip kullanıcılar tarafından ise kendileri ile temsile yetkili oldukları firma/şahıslar adına tanzimli toplu teminat mektuplarının, tutar ve bakiye bilgilerinin teminat numarası bazında sorgulanabilmesinin sağlandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

102_1116_toplu_teminat_mektuplar_n_n_y_k_ml_lerce_sorgulanabilmesi.pdf