• Anasayfa
  • |
  • Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları konulu Genelge

Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları konulu Genelge

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 04.04.2022 tarih ve 2022/7 sayılı Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları konulu Genelge yayımlanmıştır.

Genelgede ; Ticaret Bakanlığına intikal eden yazı ve olaylardan, transit rejimine ilişkin gümrük mevzuatı hükümlerinin uygulanmasında;

- Transit beyannamelerine ilişkin eksiklik/fazlalık takibatları,

- TIR ithalat kayıtları, NCTS teslim kayıtları ve HT kodlu aktarma bildiriminden oluşturulan teslim kayıtlarının iptali,

- Transit süre aşımlarında uygulanan idari para cezası,

hususlarında gümrük idareleri arasında farklı uygulamaların olduğunun anlaşıldığı ifade edilerek ekte yer alan Genelge ile açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

 

279_1665_transit_rejiminde_kar_la_lan_baz_uygulama_farkl_l_klar_konulu_genelge.pdf