• Anasayfa
  • |
  • Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023-1

Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023-1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün resmî internet sayfasında (https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/108251,sartname2023-1pdf.pdf?0"Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023-1" yayınlanmıştır.

Söz konusu "Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023/1", Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm  Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

50_243_turizm_yat_r_mc_lar_na_kamu_ta_nmaz_tahsis_artnamesi_2023_1.pdf