• Anasayfa
  • |
  • “TURIZMI TEŞVIK KANUNUNUN CEZAI HÜKÜMLERININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK” HK.

“TURIZMI TEŞVIK KANUNUNUN CEZAI HÜKÜMLERININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK” HK.

Sayın Üyemiz, “Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 27.01.2010 Tarih ve 27475 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Yönetmelik değişikliği ile; 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası; Ceza Uygulamaları Cezalar MADDE 5 – (5) Uygulanmış olan uyarma cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir yılın sonunda tekrar uyarma cezasını gerektirecek fiil veya fiillerin tespiti halinde, Kanun’un 33’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz ve tespit edilen kusur, aksaklık ve eksiklikler için uyarma cezası verilir. yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Gereği: Bilgi: - İlgili Üyeler (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri – Deniz Turizmi Çalışma Grubu - İMEAK DTO 15-42-43-49 ve 50 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri